Naziv ptice: GALEB KLAUKAVAC

Latinski naziv: Larus cachinnans

Opis ptice: Odrasle su ptice bijele sa sivim krilima, a mladi su sivo-smeđe boje. Noge i kljun s u prepoznatljivo žute boje. Galeb je veličine 55 do 65 cm, teži od 750 do 1200 g, raspon krila do 1,5 m. Zadržava se u područjima uz morsku obalu, ali i uz rijeke i u priobalnim naseljima.

Prehrana mu je vrlo raznolika, a uključuje ribe, školjkaše i ostale morske životinje, gujavice, razne plodove, otpatke, a povremeno pojede jaja ili mlade drugih ptica. Može doživjeti do 10 godina.

Gnijezdo gradi na tlu: na kamenim liticama ili krovovima kuća. Snese najčešće tri jaja na kojima sjede i mužjak i ženka, mladunci su čučavci za koje se brinu oba roditelja. Ovaj galeb je stanarica, a prema načinu života svrstavamo ga u skitalice.

Izdvojeno