Naziv ptice: VELIKI DJETLIĆ (ili VELIKI DJETAO)

Latinski naziv: Picoides major

Opis ptice: Najčešći naš djetlić. Leđa su mu crna, ima krupnu bijelu plohu na krilima, sjajno crveni podrepak, a mužjak ima crvenu mrlju na tjemenu. Veličine je oko 23 cm, teži do 90 grama, raspon krila do 39 cm.

Obitava u svim vrstama šuma, starim voćnjacima, vrtovima i parkovima (ali je najoprezniji među djetlićima). Hrana mu je različita. Izraženiji je biljojed od ostalih djetlića, ali se velikim dijelom hrani kukcima koji žive pod korom drveća. Zimi se velikim dijelom hrani sjemenkama iz češera smreka i borova.

Poduzima nagle seobe, ovisno o količini sjemenja. Također jede salo na hranilicama za ptice. Može doživjeti 5 do 10 godina.

Gnijezdi se u dupljama drveća koju sam izdubi. Nese 4 do 7 jaja, a za mlade se brinu oba roditelja. Zov je visok, kratak i oštar "kik", koji može ići u nizovima s razmakom od 1 sekunde; također vrlo brzo, u oštrom nizu. Veliki djetlić je ptica stanarica.

Izdvojeno