Labos

Plastične mase su organski spojevi dobiveni većinom iz nafte. Poznato je da plastični otpad ne treba spaljivati jer u atmosferu tada, osim ugljikovog dioksida i vode, odlaze i mnogi drugi štetni spojevi. Poli(vinil-klorid) ili kraće PVC je plastika od koje se izrađuju podne obloge (npr. linoleum), izolacije za žice i sl., a u svom sastavu sadrži halogeni element klor.  više »

Izvedimo pokus dobivanja etena. Potrebne su nam sljedeće kemikalije i pribor: etanol (tj. obični alkohol), koncentrirana sumporna kiselina, pijesak, bromna voda, razrijeđena otopina kalijevog permanganata, epruveta za odsisavanje, plamenik, koljenasto savijena cijev i stalak s četiri epruvete, od kojih su dvije napunjene bromnom vodom a dvije razrijeđenom otopinom kalijeva permaganata. više »

Izdvojeno