Naziv ptice: ČIOPA (ili CRNA ČIOPA)

Latinski naziv: Apus apus

Opis ptice: Čiopa ima tijelo smeđkasto-crne boje sa svijetlom bradom. Vidljivo je veća od lastavice i piljka, ima duža, uža, kruća, i pomalo zavijena krila. Živi gdje god naiđe na uvjete povoljne za gniježđenje. Kod nas je češća u primorskim krajevima, nego u unutrašnjosti zemlje. Može se vidjeti u zraku skoro posvuda, ali najčešće blizu gradova i sela. Hrani se kukcima koje lovi u letu, do visine od 4 kilometra. Loše vrijeme koje hranjenje čini nemogućim u području gniježđenja, može prouzrokovati masovnu seobu u drugi dio zemlje. Takve seobe za mlade ptice mogu biti kobne.

Gnijezdi u malim skupinama, često pod crijepom krovova i rupama za ventilaciju, također na crkvenim tornjevima, a u divljini u djetlićevim dupljama. Gnijezdo gradi od suhih stabljika, lišća, perja, dlaka i sl. Ima 2 do 4 mladunca, koji su čučavci i za koje se brinu oba roditelja. Let je vrlo prepoznatljiv. Običan let je brz, s brzim zamasima krila (može stvoriti varku kao da krilima zamahuje naizmjenično). Napada (često u jatima nisko nad krovovima) izuzetno brzo, a točnost joj dozvolja da ulazi u gnijezdo brzo kao strijela. Često se viđa kako „pluta“ posve lijeno, visoko u zraku. Može "spavati" u letu. Čak se i pari u zraku. Teško uzlijeće s tla, barem iz visoke trave. Čiopa je selica i zimuje u Africi.

Izdvojeno