Internet ima mnoge dobre i korisne strane. Naučiš li razvijati vještinu uspješnog korištenja interneta, moći ćeš uspješno koristiti njegove mogućnosti i prednosti, osobito pri stjecanju znanja.

 

 

Najznačajnije su:

  • razvijanje vještina učenja
  • motiviranje i poticaj za učenje
  • brza i laka dostupnost najrazličitijih informacija – materijali za školu i učenje, vijesti, različiti sadržaji vezani uz hobije i interese…
  • mogućnost brze i lake komunikacije, razmjene iskustava, mišljenja i informacija

Učenje i stjecanje znanja putem interneta danas je sve raširenije i popularnije, jer ima brojne pozitivne i poticajne osobine:

  • zvuk, animacije, video zapisi i drugi dinamični elementi čine učenje zanimljivijim
  • možeš ubrzati ili usporiti učenje prema prijašnjem znanju, svojoj brzini usvajanja pojedinih sadržaja ili raspoloživom vremenu
  • možeš pristupiti onome što učiš s bilo kojeg mjesta koje ima pristup internetu
  • možeš učiti kada god želiš, u vrijeme koje ti odgovara
  • možeš se zadržati na nekom dijelu gradiva koliko želiš i ponoviti ga koliko god puta želiš
  • istovremeno je moguće otvoriti nekoliko internetskih stranica i izmjenjivati ih na ekranu

Izdvojeno