Od 287. do 212. godine prije Krista živio je i djelovao jedan od najvećih matematičara i znanstvenika Staroga vijeka, Arhimed. Arhimed se bavio mnogim praktičnim problemima, a najveći doprinos matematici su njegovi izračuni primjenom metode "iscrpljivanja" kojom je izračunavao površine krivuljama omeđenih likova.Ta je metoda bila preteča današnjeg infinitezimalnog računa, tj. više matematike.

ArhimedArhimed

P: Rodili ste se u gradiću Sirakuzi na Siciliji, koja je u ono vrijeme bila grčka kolonija Magna Graecia. Kakav je tada bio život na tom otoku?

O: Većina je ljudi bila veoma siromašna. Tako je bilo i s mojom obitelji, sve dok naš rođak Hijeron nije došao na vlast. Moj otac Fidija bio je astronom i matematičar, i prenio je na mene svo svoje znanje. No, to je za mene bio tek početak. Htio sam naučiti još više te sam se stoga zaputio u Egipat.

Arhimed, Domenico Fetti (1588-1623)Arhimed, Domenico Fetti (1588-1623)

P: Točnije, u Aleksandriju – središnje ondašnje znanosti s čuvenom Aleksandrijskom knjižnicom.

O: Tako je. Astronomija, filologija, medicina... Ondje se njegovala filozofska svestranost i mnogi su dolazili izučiti sve što se moglo. I ja sam se osobno okušao u koječemu, ali me je ipak najviše zanimala – matematika.

P: Čak i nakon povratka na Siciliju, svojim ste kolegama matematičarima u Aleksandriji slali brojna pisma u kojima ste opisivali svoja otkrića.

O: To je bilo nepisano pravilo onoga vremena. Svako bi se otkriće prije objavljivanja poslalo nekom drugom matematičaru na provjeru. Ja bih sve što sam otkrio slao svom dobrom prijatelju Eratostenu, sjajnom znanstveniku.

P: Hijeronova vladavina donijela je Sirakuzi mir i napredak, a onda je uslijedila rimska opsada tog grada. Mnogi Vaši inženjerski izumi nastali su kao rezultat potrebe da se obrani taj grad, je li to točno?

O: Hijeron je od mene zatražio pomoć u izradi naprava kojima bi se obranila Sirakuza. Tako su neka moja otkrića dobila i praktičnu primjenu, odnosno, konstruirao sam nekoliko vojnih naprava.

Arhimedov vijakArhimedov vijak

P: Polugu niste izumili, ali ste opisali zakone poluge. Unaprijedili ste katapult, izračunali vrijednost broja Pi... Mnogi od Vaših izuma danas nose upravo Vaše ime. Na primjer, Arhimedov vijak ili Arhimedov zakon...

O: Vijak je služio za podizanje velikih količina vode na veću razinu. Osim u vojne svrhe, mogao se koristiti i prilikom navodnjavanja. Što se zakona tiče, pretpostavljam da mislite na onu moju epizodu u kadi. To je bilo uistinu neočekivano! Tom sam prilikom otkrio da na svako tijelo uronjeno u tekućinu djeluje sila uzgona - jednaka težini tekućine koju je to tijelo istisnulo!

Arhimed je dokazao da površina omeđena parabolom i pravcem (gornja slika) iznosi 4/3 upisanog trokutaArhimed je dokazao da površina omeđena parabolom i pravcem (gornja slika) iznosi 4/3 upisanog trokuta

P: Bili ste toliko zadivljeni tim otkrićem da ste, navodno, istrčali iz kupelji zaboravivši se odjenuti i trčali gradom izvikujući "Eureka!"...

O: Hehe... Pa, ne sjećam se baš točno kako je bilo, ali tako nešto baš i jest nalik meni...

P: Želite reći kako ste bili toliko posvećeni znanosti da niste pretjerano doživljavali svijet oko sebe?

O: Da, da, upravo to! Moja je posluga uvjek sa mnom imala muke... Često su me upravo oni tjerali da se presvučem ili okupam jer sam toliko bio zaokupljen problemima kojima sam se bavio. Prisilili bi me da odem jesti ili sjednem u kadu, a ja bih, onako odsutan, i dalje nastavio zapisivati sve što bi mi palo na pamet, čak i po svom vlastitom tijelu!

Izdvojeno