Korištenje interneta jedna je od sve važnijih životnih vještina. Neki su korisnici interneta u njoj uspješniji, a neki manje uspješni. No, baš kao i svaka druga, i vještina uspješnog korištenja interneta se može učiti, uvježbavati i usavršavati. Kako? Ovako!

 

 

Kada sjedneš za računalo koristiti internet, odgovori sebi – dobro je, bar u početku, to i zapisati na list papira koji ćeš cijelo vrijeme imati 'na oku' – na slijedeća pitanja:

  1. Što želim raditi? (vidjeti vijesti, tražiti neke podatke, čitati, slati poštu, pisati blog, družiti se na chatu ili forumu, igrati se…)
  2. Gdje ću to raditi? (na kojim / kakvim internetskim stranicama)
  3. Koliko dugo to želim / mogu raditi? (planiraš li raditi više stvari, odredi vrijeme za svaku)
  4. Kako ću to raditi? (npr. koje ću načine pretraživanja interneta koristiti)
  5. S kime? (hoću li se ili ne uključivati u neke grupne aktivnosti, ako da koje i s kime)

Na ovaj ćeš način vrlo brzo postati vješt i uspješan Internaut koji dobro zna i sam odlučuje o tome za što će, kako, kada i koliko koristiti internet. Jer, i za internet vrijedi dobro poznata poslovica - dobar je sluga, ali loš gospodar!

Izdvojeno