Naziv ptice: ŠKANJAC (ili ŠKANJAC MIŠAR)

Latinski naziv: Buteo buteo

Opis ptice: Škanjac se često može vidjeti kako stoji na ogradama i stupovima uz puteve ili kruži iznad obradivih površina.

Leđa su tamnosmeđa, a trbuh je pomalo šaren, s većim ili manjim bijelim mrljama. Spolovi su slični, iako je ženka nešto veća. Škanjac je veličine do 58 cm, teži do 850 grama, a raspon krila je do 132 cm. Živi u šumama, često blizu farmi i poljoprirednih površina.

Hrani se pticama, manjim sisavcima, strvinama, a ponekad i zečevima. Može živjeti do 25 godina. Gnijezdi se visoko na drveću, gnjezdo gradi o grana. Nese 2 do 4 jaja, za mladunece se brinu oba roditelja. Uzlijeće laganim zamasima, često kruži na zračnim strujama. Škanjac je stanarica.

Izdvojeno