Naziv ptice: KUKAVICA (ili OBIČNA KUKAVICA)

Latinski naziv: Cuculus canorus

Opis ptice: Kukavica je siva ptica s prugastim trbuhom i tamnim krilima. Veličine je 32 do 34 cm, teži 100 do 130 g, a raspon krila je oko 60 cm. Natanjuje otvorena područja sa šumarcima i grmljem, ali i močvarna područja. Rijetko dolazi blizu gusto naseljenih mjesta, prilično je plašljiva. Hrani se kukcima i gusjenicama. Može doživjeti do 10 godina.

Kukavica ima nametnički tip gniježđenja, polaže jaja u gnijezda drugih ptica, po jedno u svako. Uopće ne gradi vlastita gnijezda. Svaka ženka se „usavrši“ za određenu pticu-domaćina, čiju boju jaja oponaša. Mladi tek izvaljeni ptić izbacuje iz gnijezda jaja ili ptiće ptice domaćina pa ostaje sam u gnijezdu. Često je progone male ptice, npr. bijele pastirice. Zov mužjaka je poznato kukanje, daleko čujno "kuu-kuu", ponovljeno u dugim nizovima. Kukavica je selica, zimuje u Africi, južno od Sahare.

Izdvojeno