Sve je relativno. Dakako da buha ne može preskočiti 2 metra poput Blanke Vlašić, pa čak ni puno više od 20-ak cm u vis, ali ako uzmemo u obzir da je njihova visina oko 2 mm to će značiti da mogu skočiti 100 puta više od svoje visine.

A u ljudskim mjerama to bi bilo kao da skočimo 200 metara u vis. Način na koji to uspijevaju je vrlo sličan sistemu luka i strijele: buha u nogama posjeduje jednu elastičnu tvar (bjelančevina resilin) koja, kada savije svoju nogu, pohranjuje energiju upravo poput luka te u željenom trenutku „ispaljuje“ buhu kroz zrak poput strijele.

Izdvojeno