Izrada herbarija može se podijeliti na 3 jednostavna koraka:

  1. Sakupljanje biljaka
  2. Sušenje
  3. Postavljanje u herbarij

 

1. Sakupljanje biljaka

Da biste sakupili biljke potrebna vam je prije svega dobra priprema za teren. Osim prikladne obuće i odjeće, potrebno je ponijeti sa sobom čvrste korice (2 plohe od kartona ili iverice povezane špagom) i stare novine u koje ćete ulagati biljke.

Ako u sakupljanje biljaka ide više ljudi, nužno je da se ponese barem 1 prenosivi herbarij. Ostali „biljkoljupci“ mogu privremeno svježe biljke držati u vrećicama, dok se opet ne sastanu s nosiocem herbarija, kojemu će predati biljke.

Kod stavljanja biljaka u prenosivi herbarij, bitno je da se biljke ne zgužvaju, izmješaju i ne oštete. Da do toga ne bi došlo, potrebno svaku biljku staviti u zasebni list papira.

Biljke možete sakupljati na različte načine, a najjednostavniji je zasigurno čupanje
golom rukom. No, da bi ste došli do grančica nekih trnovitih biljaka ili biljaka koje
su izuzetno žilave, trebat će vam rukavice i vrtne škare. Za vađenje nekih biljaka, koje
ćemo spomenuti kasnije, bitno je izvaditi čitavu biljku (s podzemnim dijelom) pa je ponekad korisno uz sebe imati usku vrtnu lopaticu. Ipak, valja napomenuti da većinu bilja (90%) možemo sakupiti golim rukama, uz malo tvrdoglavosti i upornosti. :)

Nakon što ste se vratili kući s novinama punim bilja, valja odmah te biljke staviti na
sušenje.

2. Sušenje

Sušenje je svakako najbitniji proces izrade herbarija. U prosjeku se biljke moraju sušiti barem dvadesetak dana, a neke biljke se suše i mjesec i više dana. Obično vlažnije biljke „presvlačimo“ (odnosno mijenjamo novinski papir) puno puta dok ne izgube svu vlagu.
Uklanjanjem vlage i svježeg zraka usporavamo i konačno sprečavamo razvoj gljivica i bakterija zbog kojih bi došlo do truljenja i raspadanja.

a) polaganje biljke u papir

Biljku položite u novinski papir tako da vam svaki list i cvijet bude izravnat. Pazite da se listovi i latice ne savijaju. Isto tako je važno da se međusobno listovi što manje preklapaju, pa ih je ponekad potrebno malo rukom razdvojiti.

b) prekrivanje biljke papirnatim ubrusom

*Ako je biljka još uvijek vlažna, potrebno ju je prekriti papirnatom maramicom i obavezno "obući" u još jedan list novinskog papira da se ne bi vlaga prenijela na biljke ispod i iznad.

Poklopite biljku s gornje strane papirom pazeći da ste ju prethodno dobro položili. Zatim stavite drugu biljku u drugi papir i položite ju na prijašnju tako da su obje odjeljene slojem papira.

c) prešanje biljaka

Nakon što ste dovršili svoju hrpu, stavite neki težak predmet na vrh, npr. par debelih knjiga ili teških kutija. Na taj način će se biljke bolje osušiti i biljni djelovi će se izravnati. Svaki dan „presvlačite“ biljke odnosno mijenjajte papire u kojima se nalaze biljke.


3. Postavljanje biljke u herbarij

Nakon par tjedana, valja biljke spremiti u herbarij. Potrebne su vam škare, A4 papir (preporuča se tvđi), ljepljiva traka, prozirne A4 košuljice s rupicama, fascikl s metalnim kvačicama i papirnate ceduljice a praznim mjestima za naziv biljke, ime sakupljača, nalazište i datum prikupljanja.

a) Svaku biljku ćete zalijepiti tankom ljepljivom trakom na list tvrđeg A4 papira.
A4 listove s biljkama i ceduljom ćete obući u prozirne A4 košuljice s rupicama na dužoj strani. Zatim ćete pričvrstiti biljke u vaš fascikl.

b) Za svaku biljku ćete ispunjavati standardnu cedulju u koju ćete unostiti naziv i nalazište biljke(npr. Djetelina, livada u Karlovcu), datum i ime sakupljača. Cedulju ćete zatim zalijepiti za vaš A4 papir s biljkom. Eduvizijine cedulje za herbarij možete preuzeti iz privitka na dnu stranice.

Primjer ispunjene cedulje za herbarijPrimjer ispunjene cedulje za herbarij

Primjer kako položiti biljke na list herbarijskog papira. Ako je biljka jako dugačka, bolje je postaviti je u koso, ili dijagonalno, ne bi li se herbarizirali svi njezini djelovi.

Eto, vaš herbarij je spreman za pokazivanje!

Preuzmite etikete za Herbarij

Izdvojeno