Velebilje (Atropa belladona) spada u najotrovnije europske biljke, a vrlo je rasprostranjeno u našim brdskim i planinskim krajevima.

Poznata od davnina, biljka je korištena za pripravu otrova za strijele, kao anestetik prilikom operacija, a vjerovalo se i da su je, zbog halucinogenog djelovanja, koristile i vještice kao sastojak „vještičjih masti“. Za ljude, a naročito za djecu, velebilje je izuzetno opasno, no neke domaće životinje, kao na primjer zečevi, imuni su na njegove štetne učinke. Jedan od sastojaka ove biljke, atropin, djeluje tako da širi zjenice. U 18. stoljeću smatralo se privlačnim imati tamne i sjajne oči, pa su mnoge dame koristile kapi spravljene od velebilja kako bi izgledale ljepše. Premda bi im vid time bio zamućen, a dugotrajna je primjena mogla dovesti čak i do sljepoće, taj je način uljepšavanja bio veoma raširen. Otuda i botanički naziv za biljku – bella donna, naime, na talijanskom jeziku znači – lijepa žena.

Izdvojeno