Lovre Merćep ide u 6. razred Osnovne škole Šestanovac, a živi u Katunima (Prpuša). Svoje slobodno vrijeme provodi u igri sa životinjama. Ovo je njegov novi pas. Ime mu je Kudrov, a star je 6 mjeseci.

 

 

Izdvojeno