Ptice su zasigurno skupina životinja koja najviše privlači zanimanje ljudi, sve od davnih vremena pa do danas. One su bile i jesu stalna inspiracija slikarima, piscima, pjesnicima i filozofima, ali naravno i znanstvenicima, pa se kroz povijest razvila ornitologija, zasebna grana biologije koja se bavi proučavanjem ptica.

Ljudi oduvijek promatraju ptice s divljenjem i radoznalošću te njihovo ponašanje povezuju s drugim događanjima u prirodi: na primjer, let lastavica bliže tlu povezuje se s dolaskom lošeg vremena, odnosno kiše, preleti ptica selica najavljuju dolazak proljeća i sl. Uz ponašanje ptica vezivala su se i razna narodna vjerovanja, koja su često ništa drugo do praznovjerje, ali su se unatoč tome zadržala u narodu do današnjeg dana.

Neke vrste ptica posebno su vezane za ljude: lastavice gnijezde samo pod krovom naseljene kuće, rode gnijezde u ljudskim naseljima i neposrednoj blizini ljudi, golubovi su stanari naših gradova. Nasuprot tome, neke vrste ptica izbjegavaju ljude i povlače se pred širenjem ljudskih naselja.

Svatko od nas poznaje i razlikuje bar nekoliko vrsta ptica: goluba, vrapca, galeba, rodu... No, oko nas, u našim naseljima, žive još mnoge, vrlo česte vrste ptica koje možemo svakodnevno promatrati, samo ako ih upoznamo i naučimo razlikovati. Zato vas u ovoj rubrici slikom i riječima želimo upoznati s dvadesetak vrsta ptica, koje smo zbog lakšeg snalaženja, podijelili u dvije skupine: ptice selice i ptice stanarice. Pod pojmom selice mislimo na ptice koje zimi napuštaju naše krajeve i lete najčešće prema jugu, dok pod pojmom stanarice mislimo na ptice koje čitavu godinu borave u istom kraju, iako se mogu kretati u širem području, što nazivamo skitnjom.

  • Selice: bijela roda, crvenokljuni labud, čiopa, čvorak, kos (djelomična selica), kukavica, lastavica, piljak, slavuj
  • Stanarice: crvendać, čavka, divlja patka, fazan, galeb, grlica gugutka, plavetna sjenica, siva vrana, sivi ćuk, svraka, škanjac, velika sjenica, veliki djetlić, vrabac

O selicama i stanaricama naših krajeva više možete doznati i u interaktivnoj enciklopediji ptica.

Izdvojeno