Naziv ptice: SIVI ĆUK

Latinski naziv: Athene noctua

Opis ptice: Sivi ćuk pripada u porodicu sova, sivkastosmeđa je ptica sa svjetlijim licem i nogama. Spolovi su slični. Veličine je oko 20 cm, mužjak do 180, ženka do 200 grama, raspon krila je oko pola metra. Čest je na otvorenim područjima s drvećem i grmljem, u parkovima, voćnjacima i vrtovima.

Hrani se miševima i voluharicama, kukcima, manjim pticama, žabama i gušterima. Može doživjeti do 10 godina.

Gnijezdi se u dupljama drveća, pukotinama stijena ili udubljenjima u zgradama. Snese 2 do 5 jaja, a za maldunce se brinu oba roditelja. Držanje obično nije tako uspravno kao u drugih sova. Izvodi naklone i čučnjeve kad je uzbuđen.

Rado koristi stupove, električne žice i sl. kao promatračnice. Leti valovito kao djetlić. Može treptati. Aktivan je i po danu i po noći. Sivi ćuk je ptica stanarica.

Izdvojeno