Naziv ptice: SLAVUJ (ili MALI SLAVUJ)

Latinski naziv: Luscinia megarhynchos

Opis ptice: Slavuj je zbog svog prekrasnog pjeva često spominjana ptica u narodnim pričama i poslovicama, a češće ga se može čuti nego vidjeti. Tijelo mu je smeđe boje, trbuh je dosta svjetliji. Prilično krupan i dugorep. Veličine je oko 17 cm, teži do 27 grama, raspon krila je do 26 cm. Mužjak i ženka su slični. Živi na rubovima bjelogoričnih i miješanih šuma, u prakovima i vrtovima. Hrani se kukcima, puževima i paucima te sitnijim plodovima. Može doživjeti do 5 godina. Gnijezdi u guštarama, u gustom raslinju šuma i parkova.

Gnijezdo gradi tik uz tlo ili na tlu od suhih stabljika, mahovine i korjenčića. Snese 4 do 5 jaja, mladunci su čučavci za koje se brinu oba roditelja. Oprezan je, drži se dobro skriven u grmlju. Pjeva iz gustog raslinja, često noću, ali i danju: glasno i prekrasno pjeva. Slavuj je selica, zimuje u Africi, južno od Sahare.

Izdvojeno