Što je Mapa građanskog i osobnog razvoja?


Prvo nastavno sredstvo u provedbi kurikuluma međupredmetnih tema u osnovnoj školi, namijenjeno učenicima 1. do 8. razreda. Uz međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje i Osobni i socijalni razvoj, kroz Mape se spiralno-razvojno provlače i odgojno-obrazovni sadržaji međupredmetnih tema: Učiti kako učiti, Uporaba informacijke i komunikacijske tehnologije, Održivi razvoj i Poduzetništvo.
Mape predstavljaju inovativan didaktički model koji učenicima pomaže razumjeti koje kompetencije kroz međupredmetne teme trebaju razvijati i kako će ih primijeniti u životu.

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) odobrila je Mape kao pomoćno nastavno sredstvo.

ZAŠTO I KAKO MAPU KORISTITI?

U tekstu ćete pronaći odgovore na sljedeća pitanja:

1 . Kako Mapa građanskog i osobnog razvoja može pomoći u ispunjavanju odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema Građanski odgoj i obrazovanje i Osobni i socijalni razvoj?
2 . Na čemu se temelji koncepcija Mape građanskog i osobnog razvoja?
3 . Kako Mapa pomaže u realizaciji kurikuluma međupredmetnih tema?
4 . Kako Mapa motivira učenika?
5 . Što će učenik naučiti i spoznati uz pomoć Mape građanskog i osobnog razvoja?
6. Što je novo i drugačije u Mapama građanskog i osobnog razvoja?

DOZNAJ VIŠE 

SADRŽAJNE I TEMATSKE CJELINE Mape građanskog i osobnog razvoja

Građanski odgoj i obrazovanje

1 . TEMA Demokracija u razredu
2 . TEMA Demokracija u školi / Vijeće učenika
3 . TEMA Građanski odgoj i obrazovanje i sat razrednika
4 . TEMA Ja u razredu i moj razred u široj društvenoj zajednici
5 . TEMA Projekt GRAĐANIN – Agencije za odgoj i obrazovanje
6. TEMA Razredni projekti
7. TEMA Međupredmetna istraživanja

Osobni i socijalni razvoj

8. TEMA Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u Mapi?
9. TEMA Samovrednovanje i samoprocjena
10. TEMA Napredovanje i osobna odgovornost
11. TEMA Planiranje i važnost planiranja
12. TEMA Pohvale i priznanja – kako me drugi vide ?/b>

DOZNAJ VIŠE 

ZAKLJUČNE MISLI O MAPI I NJENOJ SVRSI...

      Mapa građanskog i osobnog razvoja specifičan je didaktički materijal u učenikovim rukama, jedinstvene koncepcije i odabranih metodičko-didaktičkih alata.
Mapa građanskog i osobnog razvoja nastavno je sredstvo koje učitelju pomaže u ostvarenju odgojno-obrazovnih očekivanja, u prvom redu međupredmetnih tema Građanski odgoj i obrazovanje i Osobni i socijalni razvoj.
U okviru ciljeva koje postavlja kurikulum Građanskog odgoja i obrazovanja, Mapa će najmlađim članovima našeg društva, na razumljiv i zanimljiv način, kroz njima životno bliske i poznate situacije, pokazati što znači biti „aktivan i odgovoran građanin“.

Metodički razrađenim sadržajima, Mapa će poticati učenike: - na razmišljanje o zajednicama kojima pripadaju, od razredne i školske do zavičajne i domovinske,
- upozoriti ih na znanja i vještine koje trebaju usvojiti kako bi mogli sudjelovati u demokratskom životu zajednica kojima pripadaju,
- pokazati im da sebe i svoju zajednicu mogu mijenjati i potaknuti u njima želju da potiču i doprinose promjenama koje žele i očekuju.

Sukladno odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj, Mapa građanskog i osobnog razvoja nudi didaktički model koji učenika stavlja u situacije u kojima će otkrivati svoje intelektualne i duhovne potencijale, jačati učenikov optimizam i podizati razinu njegova samopouzdanja. Mapa je nastavno sredstvo koje će razvijati učenikov osjećaj za osobnu i zajedničku odgovornost, zdravu kritičnost i samokritičnost.

Na društvenom planu promatrano, Mapa je strukturirana tako da potiče razvoj socijalnih odnosa u razredu, školi i široj zajednici te pridonosi razvoju osobnog, nacionalnog i kulturnog identiteta na temelju općepriznatih etičkih i moralnih vrijednosti.


Specifičnost Mape!

Mapa građanskog i osobnog razvoja, učiteljima i roditeljima može biti alat koji će im pomoći u otkrivanju učenikovih specifičnih sposobnosti -kao što su sposobnosti donošenja odluka (u radu na projektima), sposobnosti nošenja s (vršnjačkom) kritikom, suočavanja s neuspjehom (reakcija na slabiju ocjenu, na poraz na sportskim terenima), itd.      

PREUZMITE CIJELI TEKST 

Vaši prijedlozi, sugestije, komentari ...

eduvizija@gmail.com