Što je Mapa građanskog i osobnog razvoja?


Što je Mapa građanskog i osobnog razvoja ?
Kome su Mape namijenjene?
Kako je koristiti?
Koji su razlozi nastanka Mapa?
Kako Mapa građanskog i osobnog razvoja može pomoći u ispunjavanju ciljeva GOO-a ?
Koje ciljeve Mapa želi postići?
Na čemu se temelji koncepcija Mape građanskog i osobnog razvoja?
Što su najistaknutija obilježja koncepta Mape?
Kako Mapa može biti korisna u međupredmetnoj provedbi programa GOO-a ?
Zašto se Mapa sustavno obraća roditeljima?
Kako Mapa uključuje roditelje u provedbu GOO-a? Kako su odabrane teme GOO-a koje Mapa obrađuje?
Koja sredstava Mapa koristi u motivaciji učenika?
Kako Mapa može pomoći u realizaciji kurikuluma GOO-a?
Kako Mapa učeniku pomaže u usvajanju sadržaja GOO-a?
Što će učenik naučiti, spoznati i razumjeti uz pomoć Mape građanskog i osobnog razvoja? 

PREUZMITE CIJELI TEKST 

Sadržajne cjeline Mape građanskog i osobnog razvoja

1 . TEMA Demokracija u razredu
2 . TEMA Demokracija u školi / Vijeće učenika
3 . TEMA Građanski odgoj i obrazovanje i sat razrednika
4 . TEMA Ja u razredu i moj razred u široj društvenoj zajednici
5 . TEMA Projekt GRAĐANIN – Agencije za odgoj i obrazovanje
6. TEMA Razredni projekti
7. TEMA Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u Mapi?
8. TEMA Kako Mapa uvodi važne elemente građanskog odgoja - samovrednovanje i samoprocjena?
9. TEMA Kako Mapa razvija osobni stav prema napredovanju?
10. TEMA Pohvale i priznanja – njihova uloga u Mapi 

PREUZMITE CIJELI TEKST 

Zaključak

     Kroz građanski odgoj i obrazovanje najmlađi članovi našeg društva imaju priliku ući u stvarni život svojih zajednica i radom za zajednicu, za dobro drugih – iskusiti - koliko zadovoljstva i sreće iz takvog rada može proizaći. GOO ima jedinstvenu odgojnu dimenziju koja učenicima omogućuje da u najranijoj dobi sami otkriju jednu od najvažnijih životnih spoznaja – spoznaju da ih usredotočenost na osobni probitak i vlastito dobro – neće voditi osobnom samoispunjenju i samoostvarenju. Štoviše, GOO im može pokazati kako taj put vodi u suprotnom smjeru.     

PREUZMITE CIJELI TEKST 

Vaši prijedlozi, sugestije, komentari ...

eduvizija@gmail.com