Mapa građanskog i osobnog razvoja prvo je nastavno namijenjeno učenicima 1. do 8. razreda osnovne škole u provedbi kurikuluma međupredmetnih tema - Građanski odgoj i obrazovanje i Osobni i socijalni razvoj.

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) odobrila je Mape kao pomoćno nastavno sredstvo.

1. razred

40 stranica

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

2. razred

40 stranica

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

3. razred

48 stranica

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

4. razred

56 stranica

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

5. razred

84 stranice

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

6. razred

84 stranice

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

7. razred

84 stranice

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

8. razred

84 stranice

Cijena: 49,00 kn

PREGLEDAJ

1. - 4. korak

Cijena: 49,00 kn

Možete naručiti mailom na eduvizija@gmail.com

5. - 8. korak

Cijena: 49,00 kn

Možete naručiti mailom na eduvizija@gmail.com

Uložna mapa (registrator) 

Tijekom školske godine u Mapi građanskog i osobnog razvoja učenici vode bilješke o aktivnostima iz GOO-a (donose pravila razreda, biraju razredne predstavnike, organiziraju ili sudjeluju u ekološkim i humanitarnim akcijama, volontiraju, itd.) u razrednoj, školskoj ili široj zajednici. Sve bilješke sadržavaju učenikove kritičke osvrte o navedenim aktivnostima; o odnosu među vršnjacima u razredu ili ozračju u grupi u kojoj je učenik radio tijekom međupredmetnih istraživanja; procjeni kritičkog prijatelja; samoprocjeni vlastitog rada, itd. 


Bilješke o spomenutim aktivnostima s pečatom osobnog doživljaja i na kreativan način o njima iskazani stavovi - izradom tzv. jumbo-plakata (izbor fotografija, crteža, karikatura, novinskih isječaka; prikaz anketa i intervjua koje su proveli, itd.) - pretvorit će Mapu u jedinstven SPOMENAR koji će čuvati uspomenu na učenikove prve, svjesne korake na putu odrastanja. Ujedno, zapisi u Mapi bit će kronika o životu zajednice kojoj učenik pripada. To su razlozi koji će, nadam se, potaknuti kod roditelja i starijih učenika želju da Mapu/e sačuvaju. 


Kako bi omogućili lakše i preglednije čuvanje Mape i ostale dokumentacije koju će učenik steći tijekom osnovnoškolskog obrazovanja - potvrda, diploma, svjedodžbi, pohvalnica, zahvalnica, itd., - uz Mapu je moguće naručiti prikladno dizajniran registrator s dodatnim prostorom za pohranu. 

NARUČITE ODMAH

Za više informacija možete nas kontaktirati na
  0800 913 090 ili mailom na podrska@profil-klett.hr